data.gov.vn

Điểm đầu mối công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước

Dữ liệu mở
N D X P

Hiện trạng kết nối chia sẻ dữ liệu

Số giao dịch năm 2020

0

Số giao dịch năm 2019

0

Đơn vị kết nối

0

Tổng số giao dịch

0

Hệ thống thông tin đã khai thác

0

Hiện trạng cơ sở dữ liệu quốc gia

Danh mục CSDLQG được quy định tại Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

STT Cơ sở dữ liệu quốc gia Hệ thống Dữ liệu Pháp lý Chuẩn
trao đổi
Kết nối
NGSP
1 CSDLQG về Dân cư
2 CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp
3 CSDL về đất đai quốc gia
4 CSDLQG về tài chính
5 CSDLQG về Bảo hiểm
6 CSDLQG về thống kê,tổng hợp dân số
Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện

Thống kê tình hình dịch bệnh COVID - 19

Tin tức mới cập nhật

placeholder image

Thông tin quản lý thương mại điện tử sẵn sàng cho tra cứu

09/11/2020 08:53

Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn đã cung cấp đầy...

placeholder image

Kiểm kê dữ liệu, hạng mục quan trọng trong quá trình quản trị dữ liệu

09/11/2020 00:12

Kiểm kê dữ liệu là một hạng mục quan trọng trong quá trình quản trị dữ liệu của bất kỳ tổ chức...

placeholder image

Khái quát về quá trình cung cấp dữ liệu mở và nguyên tắc dữ liệu mở tại Nhật bản

08/11/2020 21:55

Khi nói đến công nghệ mới, Nhật Bản thường đi đầu. Ngay từ những năm 1960, Chính phủ Nhật Bản...