• Số danh mục 313
  • Tổng số giao dịch 287043

Tìm kiếm


Dữ liệu dùng chung - Y tế

Name

Danh mục mã số hàng hóa đổi với dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm - Vi sinh

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục thuốc, dược chất xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực đã được xác định mã số hàng hóa - Dược chất

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia thực hiện

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống bệnh sốt rét giai đoạn 2017-2019

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 22-04-2020

Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 22-04-2020

Danh mục thuốc không kê đơn

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục mã số hàng hóa đối với các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục 27 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam – đợt 102

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 22-04-2020

Danh mục mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh viện hạng 4

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục xét nghiệm áp dụng để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm - Huyết học

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc chỉ chứa 01 thành phần dược chất xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa - Vắc xin

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc biệt dược gốc

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 17-04-2020

Danh mục mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh viện hạng 1

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện chuyên khoa hạng 1 thuộc bộ y tế

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục 02 sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút corona (sars-cov-2) được cấp số đăng ký

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh viện hạng 2

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất và bán thành phẩm đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học đợt 23

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục các thành phần của gói đỡ đẻ sạch

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục hoạt chất hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 22-04-2020

Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng 1

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục 74 sinh phẩm chẩn đoán Invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 01

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020-2030

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại việt nam

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục hoạt hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại việt nam

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục thuốc chỉ chứa 01 thành phần dược chất xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa - Thuốc hóa dược

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất hướng thần đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu việt nam

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp sổ đăng ký lưu hành tại việt nam - đợt 02

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục mã số hàng hóa đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là tiền chất dùng làm thuốc đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục mã tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền bệnh viện hạng đặc biệt

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam - đợt 03

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục thuốc, dược chất xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực đã được xác định mã số hàng hóa - Thuốc

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 19)

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất gây nghiện đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc chỉ chứa 01 thành phần dược chất xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa - Thuốc dược liệu

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh covid-19

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 21-04-2020

Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - đợt 24

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục thuốc dạng phối hợp xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa - Thuốc dược liệu

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục 04 đơn vị kiểm định/kiểm tra chất lượng sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro xét nghiệm vi rút Corona (SARS-CoV-2):

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 20-04-2020

Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là chất phóng xạ sử dụng trong ngành y tế đã được xác định mã số hàng hóa

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục thuốc dạng phối hợp xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa - Thuốc hóa dược

Bộ y tế - Ngày hiệu lực: 27-04-2020

Danh mục và mã nhóm máu

- Ngày hiệu lực: 27-11-2018

Danh mục mã dịch vụ KT trong KB, CB và thanh toán BHYT

- Ngày hiệu lực: 23-05-2019

Danh mục mã thuốc tân dược

- Ngày hiệu lực: 23-05-2019

Danh mục mã thuốc y học cổ truyền

- Ngày hiệu lực: 23-05-2019

Danh mục nhóm mã thuốc y học cổ truyền

- Ngày hiệu lực: 14-06-2019

Danh mục mã bệnh y học cổ truyền

- Ngày hiệu lực: 23-05-2019

Danh mục mã chương bệnh y học cổ truyền

- Ngày hiệu lực: 14-06-2019

Danh mục mã vật tư y tế

- Ngày hiệu lực: 23-05-2019

Danh mục nhóm vật tư y tế cấp 1

- Ngày hiệu lực: 13-06-2019

Danh mục nhóm vật tư y tế cấp 2

- Ngày hiệu lực: 13-06-2019

Danh mục nhóm vật tư y tế cấp 3

- Ngày hiệu lực: 13-06-2019

Danh mục mã máu và chế phẩm máu

- Ngày hiệu lực: 24-05-2019

Danh mục và mã bệnh theo ICD 10 trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT

- Ngày hiệu lực: 24-05-2019

Danh mục mã chương theo IDC10 trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT

- Ngày hiệu lực: 14-06-2019

Danh mục mã nhóm theo IDC10 trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT

- Ngày hiệu lực: 14-06-2019

Danh mục và mã loại bệnh theo ICD 10 trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT

- Ngày hiệu lực: 14-06-2019

Danh mục mã cơ sở khám chữa bệnh

- Ngày hiệu lực: 24-05-2019