Văn bản pháp luật

placeholder image

Bộ, tỉnh phải lên phải lên kế hoạch cung cấp dữ liệu mở(08/06/2020 14:24)

Bộ TT&TT vừa hướng dẫn bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ thực thi Nghị định 47 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Trong đó, có nội dung về xây dựng kế hoạch và triển khai cung cấp dữ liệu mở.

placeholder image

Đặc điểm và giải pháp xây dựng QCVN 109(21/05/2020 07:10)

Cấu trúc thông điệp trao đổi dữ liệu dân cư chỉ phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin với CSDLQG về dân cư

placeholder image

Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam(21/05/2020 07:01)

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam

placeholder image

Nghị định 47/2020/NĐ-CP: Dịch vụ chia sẻ dữ liệu là gì?(19/05/2020 09:18)

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số. Trong Nghị định có đưa ra thuật ngữ Dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Đây có thể nói là cụm từ then chốt có ảnh hưởng xuyên suốt Nghị định. Khi tiếp cận và thực thi Nghị định này chắc không ít các ý kiến băn khoăn: Dịch vụ Chia sẻ dữ liệu được hiểu thế nào? Và bản chất Dịch chia sẻ dữ liệu là gì và thể hiện ra sao trong thực tế?

placeholder image

Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường(19/05/2020 08:42)

Ngày 25 tháng 12 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BTNMT về Quy định về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2000 và 1:5000...

placeholder image

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông(14/05/2020 10:44)

Ngày 27/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

placeholder image

Nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ(11/05/2020 14:25)

Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 15/9/2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

placeholder image

Văn bản số 981/THH-CSHTTT ngày 15/12/2017 về việc ban hành danh mục đơn vị hành chính dưới dạng trao đổi XML(11/05/2020 14:18)

Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam là danh mục dữ liệu cơ bản, dùng chung và được sử dụng trong nhiều hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước

placeholder image

Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với CSDLQG(11/05/2020 14:00)

Việc xây dựng và ban hành “Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia” là một tiền đề quan trọng trong việc hướng dẫn cho các hệ thống thông tin của các bộ, ban ngành, địa phương kết nối và chia sẻ dữ liệu với các Cơ sở dữ liệu quốc gia trong thời gian tới khi cơ sở dữ liệu quốc gia đi vào vận hành

placeholder image

Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước(28/04/2020 10:24)

Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

placeholder image

Những điểm mới của Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước(16/04/2020 04:56)

Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Đây cũng là lần đầu tiên có một văn bản quy phạm pháp luật đặt trọng tâm vào vấn đề dữ liệu trong Chính phủ điện tử.