angle-left null Hà Nội ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Thành phố
Trang chủ

08/03/2021 08:17

(data.gov.vn) Ngày 26/02/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.

Ngày 26/02/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 974/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội.

Danh mục CSDL dùng chung  của Thành phố Hà Nội bao gồm:

- CSDL về xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội phục vụ quản lý thông tin kinh tế xã hội tổng hợp, theo dõi trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thành phố

- CSDL về đầu tư phục vụ Quản lý dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố

- CSDL doanh nghiệp và hộ cá thể trên địa bàn TPHN

- CSDL về truy suất nguồn gốc nông lâm thủy sản và thực phẩm

- CSDL về truy suất nguồn gốc thực thẩm OCOP

- CSDL về hện trạng sản xuất đất nông nghiệp

- CSDL về nhận biết các loài thú hoang dã

- CSDL về thủy sản trên địa bàn thành phố HN

- CSDL theo dõi đôn đốc nhiệm vụ UBND thành phố giao

- CSDL đơn thư khiếu nại tố cáo cấp Thành phố giải quyết

- CSDL đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo dùng chung thành phố HN

- CSDL về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

- CSDL thu chi ngân sách của HN

- CSDL tài sản công lĩnh vực hành chính sự nghiệp

- CSDL cán bộ, công chức, viên chức của thành phố HN

- CSDL hộ tịch điện tử

- CSDL Quy hoạch

- CSDL trường, lớp

- CSDL Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- CSDL Học sinh

- CSDL phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

- Dữ liệu giám sát hành trình GPS xe xuýt trên địa  bàn TP Hà Nội

 

Danh mục chi tiết kèm quyết định có thể tải về tại đây Quyết định 974/QĐ-UBND

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu