angle-left null Phương pháp đo lường mức độ trưởng thành dữ liệu mở của Châu Âu
Trang chủ

01/11/2020 23:36

(data.gov.vn) Ra mắt vào năm 2015, Cổng Dữ liệu Châu Âu (EDP) đã là điểm đầu mối truy cập để tìm kiếm thông tin về khu vực công được công bố trên toàn Châu Âu. EDP bao gồm một loạt các hoạt động như triển khai, duy trì và cập nhật cơ sở hạ tầng EDP cũng như cung cấp tài liệu học tập và báo cáo nghiên cứu về các chủ đề dữ liệu mở khác nhau. Bên cạnh đó EDP còn thực hiện hỗ trợ đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu mở, hỗ trợ, tư vấn chiến lược để các quốc gia thành viên thực hiện mở dữ liệu của mình

Để thực hiện việc đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu mở trong các quốc gia châu Âu, EDP xây dựng một bộ chỉ số đánh giá dữ liệu mở sử dụng chung cho các quốc gia. Công cụ này cũng hỗ trợ các quốc gia hiểu rõ hơn về mức độ trưởng thành về dữ liệu mở của mình, nắm bắt tiến trình mở dữ liệu và các lĩnh vực cần cải thiện, đồng thời đánh giá mức độ mở dữ liệu giữa các nước.

 

Trong giai đoạn 2015-2017, việc đo lường dữ liệu mở hàng năm được xây dựng dựa trên hai chỉ số chính: “độ sẵn sàng” và “mức độ trưởng thành”, bao gồm các phát triển chính sách ở cấp quốc gia cũng như mức độ phát triển các cổng dữ liệu mở quốc gia. Để phản ánh tốt hơn sự phát triển dữ liệu mở đang diễn ra ở châu Âu, một bản cập nhật lớn đối với phương pháp luận đã được thực hiện vào năm 2018. Phương pháp năm 2018 giúp đánh giá toàn diện hơn và tập trung hơn vào chất lượng của dữ liệu mở cũng như tái sử dụng và tác động đến từ dữ liệu mở. Phạm vi đánh giá đã được mở rộng bao gồm bốn khía cạnh: chính sách, cổng dữ liệu mở, sự tác động và chất lượng dữ liệu.

 

Vào năm 2019, các chỉ số chi tiết bổ sung và phân vào bốn tiêu chí. Việc cập nhật bảng câu hỏi nhằm mục đích cung cấp thêm động lực cho các nhóm dữ liệu mở của mõ quốc gia chuyển hướng tập trung vào các lĩnh vực chiến lược mới, chẳng hạn như ưu tiên mạnh mẽ hơn cho việc xuất bản dữ liệu mở chất lượng cao, thúc đẩy tích cực các cơ chế tái sử dụng và giám sát dữ liệu mở tái sử dụng, sự phát triển của các tính năng cổng thông tin nâng cao và nhu cầu về cấu trúc quản trị có sự tham gia và toàn diện hơn.

 

Đánh giá mức độ trưởng thành của Dữ liệu Mở năm 2020 đã tập trung vào việc duy trì phương pháp luận để đảm bảo tính liên tục và có thể so sánh với các năm trước. Theo phương pháp luận này, trọng số của các tiêu chí và tiêu chí phụ vẫn giữ nguyên như những năm trước, mặc dù có thể có lý do để thay đổi nó. Đây sẽ là một phần của bản cập nhật quy mô lớn hơn cho bảng câu hỏi vào năm 2021. Tuy nhiên, một số điều chỉnh nhỏ đối với các câu hỏi khảo sát đã được thực hiện, để cải thiện sự rõ ràng hoặc giải quyết sự mơ hồ theo phản hồi của đại diện dữ liệu mở.

 

Dữ liệu mở được hiểu thế nào?

Dữ liệu mở của chính phủ đề cập đến thông tin được thu thập, sản xuất hoặc xây dựng bởi các cơ quan công quyền (còn được gọi là Thông tin khu vực công) và được cung cấp miễn phí để sử dụng lại cho bất kỳ mục đích nào.

Dữ liệu mở không thể được coi là mở nếu không kèm theo giấy phép đảm bảo việc sử dụng lại miễn phí. Tùy thuộc vào loại dữ liệu được xuất bản theo giấy phép, giấy phép có thể quy định:

  • Những người sử dụng dữ liệu phải ghi công cho bất kỳ ai xuất bản nó (đây được gọi là ghi công)
  • Những người kết hợp dữ liệu mở với dữ liệu khác phải công bố kết quả cũng như dữ liệu dưới dạng dữ liệu mở(được gọi là chia sẻ tương tự).

Các nguyên tắc này đối với dữ liệu mở được mô tả chi tiết trong Định nghĩa Mở tuân thủ thao http://opendefinition.org/.

 

Quy trình đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu mở

Việc thực hiện đánh giá được tiến hành hàng năm theo một quy trình sau:

Các nhóm chỉ số dữ liệu mở

Tương tự như các lần đánh giá hàng năm trước đây, dữ liệu được thu thập thông qua bảng câu hỏi gửi đến các đại diện dữ liệu mở quốc gia phối hợp với Ủy ban châu Âu và Nhóm chuyên gia thông tin khu vực công. Bảng câu hỏi được cấu trúc dựa trên bốn tiêu chí dữ liệu mở như được nêu bên dưới và bao gồm các chỉ số chi tiết cho từng tiêu chí để đánh giá mức độ trưởng thành. Các tiêu chí và chỉ số được chỉ định lần cuối vào thời điểm sửa đổi lớn mới nhất của phương pháp vào năm 2018. Kể từ đó, chúng đã được duy trì để cải thiện độ rõ ràng hoặc giải quyết những điểm mơ hồ theo phản hồi của đại diện dữ liệu mở.

 

Chính sách Dữ liệu Mở tập trung vào sự hiện diện của các chính sách và chiến lược cụ thể để thúc đẩy dữ liệu mở ở cấp quốc gia. Tiêu chí cũng phân tích sự tồn tại của các cấu trúc quản trị cho phép sự tham gia của các tổ chức tư nhân và khu vực thứ ba; cũng như các biện pháp thực hiện cho phép các sáng kiến ​​dữ liệu mở ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương. Hơn nữa, chiều hướng xem xét các kế hoạch đào tạo nâng cao kỹ năng hiểu biết về dữ liệu của các công chức làm việc với dữ liệu cũng như các cơ chế thu thập nhằm thúc đẩy khả năng khám phá của tất cả dữ liệu mở sẵn có trong nước.

Cổng dữ liệu mở tập trung vào các chức năng cổng thông tin cho phép cả người dùng thành thạo và ít thành thạo truy cập dữ liệu mở thông qua cổng thông tin quốc gia và các tính năng nâng cao sự tương tác giữa nhà xuất bản và người dùng lại (thông qua diễn đàn hoặc mục thảo luận). Ngoài ra, tiêu chí đánh giá mức độ mà người quản lý cổng thông tin sử dụng các công cụ phân tích trang web để hiểu rõ hơn nhu cầu và hành vi của người dùng và cập nhật các tính năng của cổng phù hợp với thông tin chi tiết thu được từ các phân tích này. Tiêu chí kiểm tra mức độ bao phủ dữ liệu mở trên các lĩnh vực khác nhau, cũng như cách tiếp cận và các biện pháp tại chỗ để đảm bảo tính bền vững của cổng thông tin.

 

Tác động dữ liệu mở xem xét các hoạt động được thực hiện để giám sát và đo lường việc tái sử dụng mở và tác động của việc tái sử dụng. Ngoài lớp “nhận thức chiến lược” đầu tiên này, chiều tác động tập trung vào bốn lĩnh vực tác động theo ngành: chính trị, xã hội, môi trường và kinh tế. Trong các lĩnh vực này, bảng câu hỏi kiểm tra mức độ giám sát được thực hiện để ghi lại việc sử dụng lại dữ liệu mở đã xuất bản trong các lĩnh vực này; mức độ ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ đã được phát triển để giải quyết các thách thức trong các lĩnh vực; cũng như mức độ tồn tại của các sáng kiến ​​xã hội dân sự dựa trên dữ liệu mở đó và được hỗ trợ bởi các tổ chức chính phủ. Đối với lĩnh vực kinh tế, bảng câu hỏi tập trung vào các đánh giá, báo cáo và / hoặc nghiên cứu chứng minh giá trị kinh tế vi mô và vĩ mô của dữ liệu mở,

Chất lượng dữ liệu mở tập trung vào các biện pháp được các nhà quản lý cổng thông tin áp dụng để đảm bảo thu thập có hệ thống siêu dữ liệu từ các nguồn trên toàn quốc, cũng như sự lưu hành của siêu dữ liệu có sẵn và nếu có thể là dữ liệu thực tế, giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn siêu dữ liệu DCAT-AP cũng như chất lượng triển khai của dữ liệu được công bố. Chiều thứ tư cung cấp động lực cho các nhà quản lý cổng thông tin và các nhà hoạch định chính sách để cho phép xuất bản dữ liệu mở có chất lượng tốt: sử dụng các định dạng dữ liệu mở, máy có thể đọc được, chất lượng cao và phù hợp với cách tiếp cận dữ liệu liên kết (sử dụng URI, v.v. ).

 

Các chỉ số chi tiết

Các chỉ số thuộc bốn chiều dữ liệu mở có thể được xem dưới đây.

Tiêu chí 1: Chính sách dữ liệu mở

Chỉ số

Khung chính sách

1.1

▪ Các chính sách và chiến lược Dữ liệu mở được áp dụng ở cấp quốc gia.

▪ Chiến lược / chính sách dữ liệu mở đã được cập nhật trong năm đánh giá.

▪ Việc mở PSI là bắt buộc ở cấp quốc gia.

1.2

▪ Chiến lược dữ liệu mở quốc gia khuyến khích việc sử dụng lại dữ liệu mở của cả khu vực công và tư nhân.

▪ Chiến lược / chính sách dữ liệu mở quốc gia khuyến khích quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực.

▪ Việc triển khai kiểm kê dữ liệu trong các cơ quan công quyền ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương được xác định là ưu tiên trong chính sách và / hoặc chiến lược quốc gia.

1.3

▪ Các lĩnh vực ưu tiên để phát hành dữ liệu đã được xác định ở cấp quốc gia.

▪ Ưu tiên công bố dữ liệu với sự cộng tác của các bên liên quan khác (những người sử dụng lại).

Chỉ số

Quản trị dữ liệu mở

2.1

▪ Một cơ chế quản lý dữ liệu mở được áp dụng, đảm bảo việc công bố dữ liệu mở ở tất cả các cấp chính phủ.

▪ Cơ cấu quản trị cho phép phát triển các sáng kiến ​​dữ liệu mở ở cấp địa phương và khu vực.

2.2

▪ Cán bộ quản lý dữ liệu / PSI được bổ nhiệm ở mỗi cấp cơ quan công quyền.

▪ Đảm bảo trao đổi thường xuyên giữa người quản lý dữ liệu cũng như người xuất bản dữ liệu và người sử dụng lại.

2.3

▪ Nhiều sự kiện dữ liệu mở khác nhau được tổ chức khắp cả nước để thúc đẩy trao đổi về chủ đề dữ liệu mở.

▪ Các sự kiện được tổ chức bởi sự kết hợp của nhiều bên (các cơ quan khu vực công ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương, khu vực tư nhân, xã hội dân sự, các trường đại học).

Chỉ số

Triển khai dữ liệu mở

3.1

▪ Có các hướng dẫn để hỗ trợ việc xuất bản ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương.

▪ Người nắm giữ dữ liệu được hỗ trợ cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu của họ.

3.2

▪ Các kế hoạch công bố dữ liệu tồn tại ở cấp cơ quan khu vực công và tiến độ thực hiện các kế hoạch này do cấp quốc gia giám sát.

▪ Số lượng các cơ quan công quyền vẫn tính phí cao hơn chi phí biên được theo dõi.

3.3

▪ Các nguồn địa phương và khu vực được cấp quốc gia thu hoạch một cách có hệ thống.

▪ Tỷ lệ phần trăm nguồn thu hoạch từ tổng số nguồn hiện có đã được biết.  

3.4

▪ Các hoạt động đào tạo cho công chức làm việc với dữ liệu được thực hiện.

▪ Các khóa đào tạo cung cấp chứng chỉ và / hoặc được chính thức công nhận là phát triển nghề nghiệp cho công chức.

 

Tiêu chí 2: Mở cổng dữ liệu

Chỉ số

Tính năng cổng thông tin

1.1

▪ Các tính năng của cổng thông tin đảm bảo khả năng phát hiện và truy cập vào bộ dữ liệu và nội dung có liên quan.

▪ Các tính năng nâng cao cho phép người dùng đóng góp nội dung cho cổng thông tin, cung cấp phản hồi về nội dung hiện có và xếp hạng các bộ dữ liệu nổi bật.

1.2

▪ Cổng thông tin cho phép người dùng tìm kiếm thông tin và tin tức về các chủ đề dữ liệu mở có liên quan trong nước.

1.3

▪ Cổng thông tin cho phép tương tác và trao đổi giữa người dùng và nhà xuất bản cũng như giữa những người dùng lại.

1.4

▪ Các trường hợp sử dụng được quảng bá thông qua một phần được chỉ định trên cổng thông tin và được ánh xạ tới dữ liệu mở.

▪ Các trường hợp sử dụng có thể được gửi bởi những người dùng khác nhau vào cổng thông tin.

1.5

▪ Có sẵn các chức năng xem trước cho cả dữ liệu dạng bảng và không gian địa lý.

1.6

▪ Nhà xuất bản dữ liệu và các bên quan tâm khác có thể tìm thấy thông tin về các công cụ cho phép công việc với dữ liệu.

Chỉ số

Sử dụng cổng thông tin

2.1

▪ Cổng thông tin đáp ứng thông qua cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

2.2

▪ Lưu lượng truy cập vào cổng thông tin (số lượng khách truy cập, hồ sơ khách truy cập, tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập máy, v.v.) được giám sát bởi người quản lý cổng.

2.3

▪ Các công cụ phân tích được sử dụng để thu thập thông tin chi tiết về hành vi và nhu cầu của người dùng.

▪ Những thông tin chi tiết này được nhúng vào các chu kỳ cập nhật cổng thông tin.  

2.4

▪ Các danh mục và bộ dữ liệu được tham khảo/ tra cứu nhiều nhất và được tham khảo/tra cứu ít nhất.

▪ Các từ khóa tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất đã được biết đến và các cập nhật được thực hiện để đảm bảo nội dung có sẵn được khám phá tốt hơn.

2.5

▪ Việc sử dụng API được giám sát và sử dụng để hiểu rõ hơn về hồ sơ người dùng (ví dụ: “người dùng thành thạo”).

Chỉ số

Cung cấp dữ liệu

3.1

▪ Phần lớn các nhà xuất bản dữ liệu có thể đóng góp dữ liệu cho cổng thông tin quốc gia.

▪ Các nhà xuất bản dữ liệu không đóng góp cho cổng thông tin quốc gia đã được xác định và các hành động được thực hiện để cho phép xuất bản dữ liệu từ các nguồn này.

3.2

▪ Truy cập vào dữ liệu thời gian thực được cung cấp qua cổng thông tin.

▪ Đã biết phần trăm dữ liệu thời gian thực từ tổng số dữ liệu đặc trưng.

3.3

▪ Một phần riêng biệt tồn tại trên cổng thông tin nơi dữ liệu có nguồn gốc từ cộng đồng có thể được tải lên.

Chỉ số

Tính bền vững của cổng thông tin

4.1

▪ Một chiến lược bền vững cho cổng thông tin đã được xác định.

▪ Có các biện pháp để đảm bảo cổng tiếp cận được đối tượng mục tiêu của nó.

4.2

▪ Nhóm cổng thông tin giúp nâng cao khả năng hiển thị của cổng thông tin và các bộ dữ liệu đặc trưng bằng cách tổ chức / tham dự các buổi thông tin và / hoặc các sự kiện để quảng bá cổng thông tin quốc gia.

4.2

▪ Mã nguồn và tài liệu liên quan có sẵn cho công chúng quan tâm.

▪ Cổng thông tin quốc gia có tài khoản và sự hiện diện tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

4.3

▪ Thường xuyên thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dùng trên cổng thông tin quốc gia.

▪ Cổng thông tin được đánh giá thường xuyên. Phản hồi của người dùng được xem xét trong quá trình đánh giá này.

4.4

▪ Cổng thông tin cung cấp một bảng điều khiển với thông tin về các chỉ số hoạt động chính.

▪ Bảng điều khiển cho phép các nhà xuất bản dữ liệu phân tích các hoạt động và chất lượng xuất bản của riêng họ.

 

Tiêu chí 3: Tác động dữ liệu mở

Chỉ số

Nhận thức chiến lược

1.1

▪ Việc sử dụng lại dữ liệu mở được giám sát ở cấp quốc gia, chẳng hạn như cổng thông tin quốc gia.

1.2

▪ Các hoạt động được thực hiện ở cấp cơ quan công quyền để thúc đẩy và giám sát việc sử dụng lại các dữ liệu đã xuất bản của chính mình.

1.3

▪ Các hoạt động được thực hiện ở cấp quốc gia để đo lường việc sử dụng lại dữ liệu mở.

▪ Đã có phương pháp luận để đo lường tác động của dữ liệu mở hoặc thực hiện các bước đầu tiên theo hướng này.

Chỉ số

Tác động chính trị

2.1

▪ Các hoạt động đã được triển khai để giám sát tác động chính trị của dữ liệu mở. 

2.2

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở đối với việc tăng hiệu quả và hiệu lực của chính phủ.

2.3

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở đối với việc tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

2.4

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở đối với việc kích hoạt quá trình ra quyết định và chính sách tốt hơn.

2.5

▪ Các sáng kiến ​​xã hội dân sự dựa trên cơ sở dữ liệu mở và nhằm giải quyết một thách thức được xác định trong lĩnh vực chính trị đang tồn tại / được chính phủ hỗ trợ.

Chỉ số

Tác động xã hội

3.1

 ▪ Các hoạt động đã được triển khai để theo dõi tác động xã hội của dữ liệu mở.

3.2

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở đối với việc bao gồm tốt hơn các nhóm bị thiệt thòi.

3.3

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề nhà ở.

3.4

▪ Các sáng kiến ​​xã hội dân sự dựa trên dữ liệu mở và nhằm giải quyết một thách thức được xác định trong lĩnh vực xã hội đang tồn tại / được chính phủ hỗ trợ.

▪ Các nghiên cứu đã được thực hiện nhằm giải quyết tác động xã hội của dữ liệu mở.

Chỉ số

Tác động môi trường

4.1

▪ Các hoạt động đã được triển khai để giám sát tác động môi trường của dữ liệu mở.

4.2

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở trong việc nâng cao nhận thức về chất lượng không khí và nước.

4.3

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở trong việc nâng cao nhận thức về mức độ tiếng ồn ở các thành phố.

4.4

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở trong việc cho phép quản lý chất thải tốt hơn và nâng cao nhận thức về giảm thiểu chất thải.

4.5

▪ Các sáng kiến ​​xã hội dân sự dựa trên dữ liệu mở và nhằm giải quyết một vấn đề được xác định trong môi trường đang tồn tại / được chính phủ hỗ trợ.

▪ Các nghiên cứu đã được thực hiện nhằm đối phó với tác động môi trường của dữ liệu mở.

Chỉ số

Ảnh hưởng kinh tế

5.1

  ▪ Các hoạt động đã được triển khai để theo dõi tác động kinh tế của dữ liệu mở.

5.2

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở đối với cấp độ kinh tế vĩ mô.

5.3

▪ Có nhiều ví dụ tái sử dụng khác nhau cho thấy tác động của dữ liệu mở ở cấp độ kinh tế vi mô.

5.4

▪ Các sáng kiến ​​xã hội dân sự dựa trên dữ liệu mở và nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế đang tồn tại / được chính phủ hỗ trợ.

▪ Các nghiên cứu đã được thực hiện nhằm giải quyết tác động kinh tế của dữ liệu mở.

 

 

 

Tiêu chí 4: Chất lượng dữ liệu mở

 

Chỉ số

Sự lưu hành và tính đầy đủ

 

1.1

▪ Một cách tiếp cận được xác định trước được áp dụng để đảm bảo siêu dữ liệu được cập nhật.

 

1.2

▪ Bộ phận liên kết với cổng khác để trao đổi dữ liệu được lập trình để đảm bảo rằng những thay đổi tại nguồn được phản ánh với mức độ trễ ít nhất trên cổng thông tin quốc gia. 

 

1.3

▪ Cổng thông tin cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại dữ liệu, cả lịch sử và hiện tại.

 

Chỉ số

Giám sát và các biện pháp

 

2.1

▪ Có các cơ chế để giám sát chất lượng của siêu dữ liệu.

▪ Thông tin về chất lượng của siêu dữ liệu có sẵn cho công chúng rộng rãi hơn.

2.2

▪ Các nguyên tắc và / hoặc công cụ có sẵn để hỗ trợ các nhà xuất bản trong việc chọn loại giấy phép phù hợp cho dữ liệu của họ.

▪ Mức độ tuân thủ về thông tin cấp phép chính xác được giám sát.

2.3

▪ Có các biện pháp để hỗ trợ các nhà xuất bản xuất bản trong siêu dữ liệu / dữ liệu chất lượng cao.

Chỉ số

Tuân thủ DCAT-AP

3.1

▪ Các hướng dẫn và tài liệu giúp nhà xuất bản đảm bảo tuân thủ DCATAP được liên kết trên cổng thông tin quốc gia.

3.2

▪ Việc tuân thủ tiêu chuẩn DCAT-AP về các lớp bắt buộc, khuyến nghị và tùy chọn được giám sát. Mức độ tuân thủ được giám sát.

3.3

▪ Các hoạt động giám sát tỷ lệ phần trăm các bản phân phối có thể truy cập được (tính khả dụng của AccessURL và DownloadURL) được thực hiện. Mức độ tuân thủ được giám sát.

Chỉ số

Chất lượng triển khai và dữ liệu được liên kết

4.1

▪ Một mô hình (chẳng hạn như mô hình dữ liệu mở 5 sao hoặc tương tự) được sử dụng để đánh giá chất lượng triển khai dữ liệu.

▪ Các hoạt động để nhà xuất bản làm quen với mô hình này và dữ liệu liên kết được tiến hành.

4.2

▪ Tỷ lệ dữ liệu mở đã xuất bản tuân thủ các yêu cầu của các cấp độ triển khai 1, 2, 3, 4 và 5 sao đã được biết đến.

▪ Những cải tiến về chất lượng của việc triển khai dữ liệu mở được theo dõi.

 

 

6 Chấm điểm

Điểm của đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu mở có thể được xem dưới đây.

Kích thước

Các chỉ số chính

Điểm tối đa

Tỉ lệ

Chính sách dữ liệu mở

650

25%

Khung chính sách

220

Quản trị dữ liệu mở

220

Triển khai dữ liệu mở

210

Mở cổng dữ liệu

650

25%

Các tính năng của cổng thông tin

240

Sử dụng cổng thông tin

150

Cung cấp dữ liệu

110

Tính bền vững của cổng thông tin

150

Mở dữ liệu tác động

650

25%

Nhận thức chiến lược

140

Tác động chính trị

130

Tác động xã hội

120

Tác động môi trường

150

Ảnh hưởng kinh tế

110

Chất lượng dữ liệu mở

650

25%

Sự lưu hành và tính đầy đủ

150

Giám sát và các biện pháp

150

Tuân thủ DCAT-AP

180

Chất lượng triển khai và dữ liệu được liên kết

170

Toàn bộ

2600

100%

 

 

Các sản phẩm sau khi đánh giá

Đầu ra của đánh giá mức độ trưởng thành của dữ liệu mở hàng năm bao gồm:

  • Báo cáo trưởng thành dữ liệu mở hỗ trợ các quốc gia hiểu rõ hơn về mức độ trưởng thành của họ, nắm bắt tiến trình của họ và các lĩnh vực cần cải thiện, đồng thời đánh giá tiêu chuẩn này so với các quốc gia khác. Ngoài ra, báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương pháp hay nhất được thực hiện trên khắp châu Âu có thể được chuyển giao cho các bối cảnh quốc gia và địa phương khác.
  • Bảng điều khiển thời gian trưởng thành dữ liệu mở trình bày điểm số quốc gia chi tiết trên mỗi chiều cũng như hình ảnh trực quan về các cấp độ trưởng thành ở Châu Âu.
  • Bảng dữ kiện quốc gia tùy chỉnh cung cấp cái nhìn chi tiết hơn ở cấp quốc gia về kết quả của bốn khía cạnh dữ liệu mở so với mức trung bình của EU27 và kết quả của các năm trước.

Ghi chú: DCAT-AP là là một đặc tả Hồ sơ Ứng dụng DCAT cho cổng dữ liệu ở Châu Âu. Hồ sơ ứng dụng này là đặc điểm kỹ thuật cho bản ghi siêu dữ liệu để đáp ứng nhu cầu ứng dụng cụ thể của các cổng dữ liệu ở Châu Âu đồng thời cung cấp khả năng tương tác ngữ nghĩa với các ứng dụng khác trên cơ sở tái sử dụng các từ vựng được kiểm soát đã thiết lập (ví dụ: EuroVoc ) và ánh xạ tới các từ vựng siêu dữ liệu hiện có. Ngoài ra, DCAT-AP cung cấp một đặc điểm kỹ thuật chung để mô tả bộ dữ liệu khu vực công ở Châu Âu để cho phép trao đổi mô tả bộ dữ liệu giữa các cổng dữ liệu

Tài liệu tham khảo:

https://www.capgemini.com/se-en/news/open-data-maturity-report-2020/

https://data.gov.ie/blog/2020-eu-open-data-maturity-report-published

https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard/2020#intro

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/method-paper_insights-report_n6_2020.pdf

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/dcat-ap_v1.1.pdf

https://www.w3.org/2016/11/sdsvoc/SDSVoc16_paper_30


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu