angle-left null Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành danh mục dữ liệu mở
Trang chủ

29/09/2021 09:09

(data.gov.vn) Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP, Ngày 23/9/2021, Tổng Giám đốc BHXHVN ký ban hành Quyết định số 911/QĐ-BHXH về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong Quyết định này, BHXHVN đã công bố dữ liệu mở của BHXHVN bao gồm:

- Thống kê về số người đóng bảo hiểm XH, BHYT, BHTN

- Thống kê số lượt nười KCB BHYT

- Thống kê số lượt người hưởng bảo hiểm

- Tình hình quỹ bảo hiểm, thu chi, 

- Các danh mục dùng chung của bảo hiểm.

- Và các thông tin cơ bản khác

Đây là những thông tin thống kê cơ bản được trích xuất từ CSDLQG về bảo hiểm để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân biết về hiện trạng, tình hình quản lý bảo hiểm hiện nay.

Chi tiết tại văn bản đính kèm. 

Tải file tại đây

Hiện nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp dữ liệu mở theo Quy định với một số chỉ tiêu dữ liệu cơ bản nhất tại trang dữ liệu mở tại trang công bố dữ liệu mở của BHXHVN tại đây

 


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu