Tình hình triển khai

placeholder image

Người dân có thể sử dụng ứng dụng trên di động thay thế thẻ bảo hiểm y tế(01/12/2020 17:04)

VssID – Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sửdụng hệđiều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệđiều hành IOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế SổBHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.

placeholder image

Thông tin quản lý thương mại điện tử sẵn sàng cho tra cứu(09/11/2020 08:53)

Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ Online.gov.vn đã cung cấp đầy đủ và công khai thoogn tin của các thương nhân, tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công thương

placeholder image

Tổng hợp hiện trạng mã định danh của các đơn vị cấp 1 sử dụng cho định dạng gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành(21/05/2020 07:43)

Ngày 01/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT).

placeholder image

Tình hình công bố hợp quy theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(21/05/2020 07:30)

Ngày 01/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT).

placeholder image

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành(21/05/2020 07:18)

Công nghệ thông tin được coi là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ứng dụng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Luật Thống kê quy định Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tiên tiến trong hoạt động thống kê nhà nước

placeholder image

61 cơ quan, đơn vị đã kết nối, liên thông dữ liệu qua nền tảng NGSP do Bộ TT&TT xây dựng(21/05/2020 07:14)

Theo số liệu thống kê của Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT, tính đến tháng 11/2019, số cơ quan, đơn vị đã kết nối qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) là 12 cơ quan bộ, ngành và 49 địa phương.

placeholder image

Tình hình cải cách thủ tục hành chính thực hiện xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm từ năm 2014 đến năm 2019(14/05/2020 10:27)

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành cũng như tạo sự thuận lợi, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, những năm qua cải cách thủ tục hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội

placeholder image

Xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm(11/05/2020 13:47)

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Theo đó, dựa trên nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 714/QĐ-TTg, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

placeholder image

Tình hình triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp(11/05/2020 09:01)

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

placeholder image

Hiện trạng về xây dựng cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước(11/05/2020 08:53)

Hiện trạng về xây dựng cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước

placeholder image

Hiện trạng triển khai các Cơ sở dữ liệu quốc gia(22/04/2020 07:44)

Tình hình triển khai các CSDLQG thuộc danh mục các CSDLQG ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển CHính phủ điện tử: CSDLQG về dân cư CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp, CSDL đất đai quốc gia, CSDLQG về Tài chính, CSDLQG về bảo hiểm