Chiến lược dữ liệu

placeholder image

Xin ý kiến về Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia(20/04/2021 14:34)

Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước, Bộ TTTT đã tiếp nhận đề xuất các CSDLQG của cá bộ, ngành và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tạo nền tảng phát triển Chính phủ số

placeholder image

Tiếp cận xây dựng chiến lược dữ liệu và xây dựng chiến lược dữ liệu ở một số quốc gia(08/12/2020 11:02)

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi về xây dựng Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Để có cái nhìn toàn cảnh về chiến lược dữ liệu, bài viết này sẽ tổng hợp và giới thiệu một số thông tin về tổng quan cách tiếp cận xây dựng chiến lược dữ liệu nói chung và tiếp cận xây dựng chiến lược dữ liệu quốc gia của một số phát triển trong khối OECD nói riêng. Từ đó có thể rút ra các kinh nghiệm và áp dụng thực tế trong quá trình xây dựng Chiến lược dữ liệu quốc gia hiện nay.

placeholder image

Bộ Thông tin và Truyền thông xin ý kiến về Chiến lược dữ liệu quốc gia(07/12/2020 15:07)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý Cơ quan góp ý cho Dự thảo.