Bộ Công Thương

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Cơ sở dữ liệu ngành cơ khí
2 Cơ sở dữ liệu tiết kiệm năng lượng
3 CSDL quốc gia kinh tế về công nghiệp và thương mại
4 CSDL bảo vệ người tiêu dùng
5 CSDL giám sát thị trường điện
6 CSDL quốc gia ngành công nghiệp môi trường
7 CSDL môi trường ngành Công Thương
8 CSDL Xúc tiến thương mại
9 CSDL hóa chất quốc gia
10 CSDL hệ thống cảnh báo sớm
11 CSDL hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu
12 CSDL chuyên ngành vật liệu nổ
13 CSDL chuyên ngành Da Giầy
14 CSDL người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15 CSDL vệ sinh an toàn thực phẩm
16 CSDL khoa học công nghệ
17 CSDL cán bộ
18 CSDL về các công trình NCKH về lĩnh vực TM
19 CSDL sách kinh tế thương mại
20 CSDL Hiệp hội
21 CSDL doanh nghiệp XNK uy tín
22 CSDL thủ tục hành chính
23 CSDL Hội chơ triển lãm
24 CSDL thông tin dự án
25 CSDL quản lý khuyến mại
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.