Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL đia chính
2 CSDl xây dưng phát triển đô thi
3 CSDL đất đai
4 CSDL liên kết các thông tin về cấp Giấy chứng nhân quyền sử dung đất (giấy đỏ), sở hữu nhà (giấy hồng)
5 CSDL nền về con người
6 CSDL cán bộ công chức
7 CSDL chuyên ngành
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.