Tỉnh Bình Dương

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 Văn bản quy phạm pháp luật tỉnh
2 Cán bộ công chức tỉnh
3 GIS cơ sở dùng chung cho các chuyên ngành
4 GIS chuyên ngành Tài nguyên môi trường
5 Dân cư
6 Doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh
7 Lao động và chính sách xã hội
8 Đơn, thư khiếu nại tố cáo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
9 GIS Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá, bảo tàng, các hoạt động văn hoá, lễ hội và du lịch
10 GIS chuyên ngành Quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh
11 Hệ thống các bệnh viện, các trung tâm y tế, các phòng khám, phòng thuốc trên địa bàn tỉnh
12 CSDL Quản lý tai nạn giao thông đường bộ quốc gia
13 CSDL Đăng ký xe
14 CSDL giá tính thuế
15 Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp
16 CSDL Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
17 CSDL về Cung lao động
18 CSDL về Cầu lao động
19 CSDL về Dạy nghề
20 CSDL về Tài chính trợ cấp ưu đãi người có công
21 CSDL về Hộ nghèo, cận nghèo
22 CSDL đất dai
23 CSDL GIS Xây dựng
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.