Tỉnh Tây Ninh

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL Dân cư
2 CSDL về ĐK DN
3 CSDL Đất đai
4 CSDL về Thuế
5 CSDL về Hộ tịch
6 CSDL Văn bằng, Chứng chỉ
7 CSDL dự án
8 CSDL về khám chữa bệnh
9 CSDL về giấy phép xây dựng
10 CSDL về kiểm dịch
11 CSDL thực hiện thủ tục hành chính
12 CSDL về cán bộ, công chức, viên chức
13 CSDL về giải quyết thủ tục hành chính
14 CSDL Tổng hợp, thống kê, báo cáo
15 CSDL Văn phòng điện tử
16 CSDL Tiếp dân
17 CSDL Một cửa
18 CSDL Họp không giấy
19 CSDL KT-XH
20 CSDL tài sản
21 CSDL báo cáo thu chi
22 CSDL cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở GTVT.
23 CSDL vi phạm hành chính đến Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh về tạm giữ Giấy chứng nhận đăng ký của phương tiện vi phạm
24 CSDL vi phạm hành chính đến Cục Đăng kiểm về việc tạm giữ Giấy chứng nhận Đăng kiểm của phương tiện vi phạm.
25 CSDL vi phạm hành chính của phương tiện đển Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho phương tiện đó
26 CSDL vi phạm hành chính của Tài xế đến Phòng CSGT và Sở Giao thông vận tải các tỉnh
27 CSDL về Văn hóa của tỉnh
28 CSLD về Bảo tàng
29 CSDL về Thư viện
30 CSDL Lĩnh vực Thể dục, thể thao
31 CSDL Lĩnh vực Du lịch
32 CSDL về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng
33 CSDL về chăm sóc sức khỏe
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.