Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đã thực hiện
Đang thực hiện
Chưa thực hiện
Chưa có thông tin
STT Tên cơ sở dữ liệu
1 CSDL thông tin địa lý (GIS Huế)
2 CSDL Kinh tế - Xã hội.
3 CSDL Cán bộ công nhân viên chức
4 CSDL Quản lý dự án đầu tư.
5 CSDL Giáo dục - Đào tạo.
6 CSDL Hộ tịch, tư pháp
7 CSDL Đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
8 CSDL Cấp, thoát nước
9 CSDL GIS Quy hoạch Xây dựng
10 CSDL nền địa hình toàn tỉnh, thành phố Huế, khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.
11 CSDL Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên GIS tại UBND TP Huế.
12 CSDL GIS Tài nguyên - Môi trường.
13 CSDL GIS Du lịch.
14 CSDL GIS Giao thông.
15 CSDL GIS về Thông tin và Truyền thông.
16 Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; .
17 Cơ sở dữ liệu quốc gia về lý lịch tư pháp;
18 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quản lý pháp luật
19 Hệ thống thông tin (HTTT) Tài chính tích hợp
20 HTTT Bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám chữa bệnh
21 HTTT Văn bản quy phạm pháp luật thống nhất
Thông tin được cập nhật dựa trên báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.
Đề nghị liên hệ govdata@mic.gov.vn hoặc gửi văn bản về Cục Tin học hóa để cập nhật, bổ sung thông tin.