Kinh nghiệm

placeholder image

Kiểm kê dữ liệu, hạng mục quan trọng trong quá trình quản trị dữ liệu(09/11/2020 00:12)

Kiểm kê dữ liệu là một hạng mục quan trọng trong quá trình quản trị dữ liệu của bất kỳ tổ chức nào. Kiểm kê dữ liệu giúp đảm bảo quá trình duy trì và vận hành dữ liệu chặt chẽ, hạn chế sự cố an toàn an ninh dữ liệu, giúp dữ liệu duy trì được chất lượng, tổ chức làm chủ được các giá trị mà dữ liệu mang lại khi khai thác.

placeholder image

Khái quát về quá trình cung cấp dữ liệu mở và nguyên tắc dữ liệu mở tại Nhật bản(08/11/2020 21:55)

Khi nói đến công nghệ mới, Nhật Bản thường đi đầu. Ngay từ những năm 1960, Chính phủ Nhật Bản đã sử dụng máy tính để tự động hóa việc xử lý thay thế một lượng lớn thủ tục giấy tờ và tự động điền vào các mẫu form trong hoạt động hành chính. Chính phủ cũng đã đầu tư các hệ thống máy chủ lớn và triển khai cung cấp dịch vụ trên mạng. Đối với dữ liệu mở, Nhật bản cũng rất quan tâm để mở dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp, Bài viết này sẽ tổng hợp về quá trình tiếp cận cung cấp dữ liệu mở và các nguyên tắc cung cấp dữ liệu mở tại Nhật bản

placeholder image

Quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân điện tử tại Nigeria(07/11/2020 23:40)

Nigeria là một quốc gia tại Tây phi thường được gọi là "Người khổng lồ của châu Phi", với dân số hơn 200 triệu người vào cuối năm 2019 và có dân số lớn nhất ở châu Phi. Để quản lý dân cư, Nigeria đã triển khai cấp mã định danh công dân và thẻ căn cước công dân điện tử.

placeholder image

Phương pháp phân tích dữ liệu của Trung tâm phân tích dữ liệu thông minh tại Ấn Độ- CEDA(04/10/2020 22:31)

Tiếp nối các bài về kinh nghiệm triển khai Trung tâm phân tích dữ liệu cho Chính phủ Ấn Độ. Trong hai bài trước ta đã nghiên cứu sơ bộ về tổng quan sự thành lập của CEDA, các dịch vụ cung cấp và quy trình cung cấp dịch vụ. Trong bài này, chúng ta sẽ nghiên cứu chuyên sâu hơn về các kỹ thuật, phương pháp phân tích được sử dụng để cung cấp dịch vụ.

placeholder image

Quy trình cung cấp dịch vụ của Trung tâm phân tích dữ liệu thông minh tại Ấn Độ- CEDA(03/10/2020 13:38)

Trong bài trước đã giới thiệu về mô hình tổ chức và hoạt động cung cấp dịch vụ của Trung tâm phân tích dữ liệu thông minh của Ấn Độ - CEDA. Trung tâm này sẽ cung cấp các dịch vụ cho các cơ quan Chính phủ để khai thác và hiểu sâu về dữ liệu hiện trạng cũng như cung cấp các thông tin về quy luật của các hoạt động đã sảy ra và dự đoán, dự báo cho các hoạt động trong tương lai. Trong bài này, ta sẽ nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về quá trình thực hiện các hoạt động cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu này và mô hình cung cấp dịch vụ cho cơ quan Chính phủ.

placeholder image

Trung tâm phân tích dữ liệu Ấn độ, nơi cung cấp dịch vụ dữ liệu cho Chính phủ(02/10/2020 10:08)

Tại Ấn độ, Chính phủ Ấn độ đã sớm nhận thức được vai trò của dữ liệu trong phát triển Chính phủ điện tử. Vì thế, Ấn độ đã tập trung đầu tư, xây dựng giải pháp để tận dụng dữ liệu phục vụ hoạt động của Chính phủ.

placeholder image

Cách tiếp cận về quản trị dữ liệu ở Bandung, Indonesia(02/10/2020 09:52)

Quản trị dữ liệu là nội dung quan trọng của Chính phủ điện tử. Chính quyền Bandung-Indonesia đã nhận biết được sự quan trọng của quản trị dữ liệu và đã có sự nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai quản trị dữ liệu. Bài viết này giới thiệu cách thức tiếp cận của Bandung để thực hiện quản trị dữ liệu.

placeholder image

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian để quản lý đất đai bền vững: kinh nghiệm của quốc tế(23/04/2020 04:54)

Bài viết dưới đây giới thiệu một số nội dung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về Cơ sở Hạ tầng dữ liệu không gian cho quản lý đất đai bền vững...