angle-left null Bình Định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh
Trang chủ

03/07/2022 09:00

(data.gov.vn) Ngày 18/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định, theo đó UBND tỉnh đã phê duyệt các cơ sở dữ liệu của 16 Sở và cơ sở dữ liệu dùng chung trong tỉnh.

Việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu là cơ sở để kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung của tỉnh và cung cấp thêm dữ liệu mở nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, đô thị thông minh.

(Ảnh: Báo bình định)

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, khai thác hiệu quả các dữ liệu có liên quan đến Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh khi có thay đổi trong quá trình sử dụng thực tế; tổ chức hướng dẫn các cơ quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật kết nối đến hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin.

Chủ tịch UBND yêu cầu các đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh có trách nhiệm thực hiện kết nối, tích hợp dữ liệu về hệ thống dữ liệu của tỉnh theo quy định.

Trong danh mục CSDL dùng chung vừa được công bố, đáng chú ý có:

 • CSDL hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (do Sở Nội vụ quản lý);

 • CSDL công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh (Sở Tư pháp);

 • CSDL hệ thống một cửa điện tử,

 • CSDL dịch vụ công trực tuyến (Văn phòng UBND tỉnh);

 • CSDL tiêm chủng,

 • CSDL hồ sơ sức khỏe (Sở Y tế);

 • CSDL theo dõi tình hình thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh (Sở KH&ĐT);

 • CSDL giấy phép lái xe (Sở GTVT);

 • CSDL về quy hoạch,

 • CSDL nhà ở và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng);

 • CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Sở TN&MT)...

 

Văn bản Quyết định số 1253/QĐ-UBND

Khanh Nguyen


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu