angle-left null Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Ninh Thuận được ban hành
Trang chủ

29/06/2022 09:02

(data.gov.vn) Ngày 23/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận. Danh mục CSDL tỉnh Ninh Thuận bao gồm 25 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trọng tâm của tỉnh trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử

Ngày 23/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận. Danh mục CSDL tỉnh Ninh Thuận bao gồm 25 cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin trọng tâm của tỉnh trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử. Một số các cơ sở dữ liệu chủ chốt bao gồm:

 

  • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc điều tra, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ngầm đô thị trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Mục đích của CSDL là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của thành phố. Công tác quản lý hạ tầng đô thị sẽ dễ dàng, nhanh chóng và khoa học hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí, nhân lực cho công tác quản lý và quy hoạch đô thị, tiến đến xây dựng “Đô thị thông minh”.

  • Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Ninh Thuận.

Đây là Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản
lý nhà nước và việc công bố các chỉ tiêu về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

  • CSDL Giấy phép lái xe:

Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ sát hạch cấp mới giấy phép lái xe, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

  • CSDL Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh về chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp.

Triển khai tập trung, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

  • Ngân hàng dữ liệu số và hệ quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai thác kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Thuận hướng tới phát triển chính quyền điện tử.

CSDL này Triển khai tập trung về quản lý hồ sơ, quá trình thực hiện, kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Quản lý cơ sở dữ liệu về hồ sơ, quá trình thực hiện, kết quả thực hiện đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh.

Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu với các cơ sở dữ liệu ở các Sở, ban, ngành trong tỉnh và kết nối với cơ sở dữ liệu của Cục thông tin Khoa học và Công  nghệ Quốc gia (NASATI) hướng tới phát triển chính quyền điện tử tỉnh Ninh
Thuận

  • CSDL khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh:

Triển khai tập trung về quản lý hồ sơ, dữ liệu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. CSDL cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  • CSDL đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp

Triển khai tập trung về quản lý hồ sơ, dữ liệu, kết quả đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dữ liệu bao gồm: CSDL về hiện trang công nghệ, thiết bị sản xuất; CSDL về hiệu quả khai thác công nghệ; CSDL về Năng lực, tổ chức quản lý; CSDL về Năng lực nghiên cứu phát triển; CSDL về Năng lực đổi mới sáng tạo.

  •  CSDL quản lý về sở hữu trí tuệ của tỉnh Ninh Thuận

  • CSDL về sản phẩm OCOP tỉnh:

Triển khai tập trung về quản lý hồ sơ, dữ liệu về sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; Xây dựng bản đồ số về sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu và trích xuất thông tin số.

- Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.

Triển khai tập trung, thống nhất và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai từ 3 cấp tỉnh, huyện, xã, để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, cung cấp thông tin đất đai cho hộ gia đình và các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Xây dựng phần mềm và CSDL Tài nguyên Môi trường biển tỉnh Ninh Thuận

Nhằm để nâng cao năng lực quản lý về tài nguyên môi trường biển tại Ninh Thuận, xây dựng CSDL, phần mềm để quản lý tập trung, thống nhất và đồng bộ về tài nguyên môi trường biển trên toàn địa bàn tỉnh, trong đó cho phép các đơn vị liên quan có thể phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin và chia sẻ, dùng chung dữ liệu, vừa tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh đầu tư chồng chéo lại đảm bảo dữ liệu được cập nhật đồng bộ.

Ngoài ra còn nhiều các cơ sở dữ liệu khác.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp, khai thác hiệu quả các dữ liệu có liên quan đến Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận.

Chi tiết về Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận

Khánh Nguyễn


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu