angle-left null Tổng hợp hiện trạng mã định danh của các đơn vị cấp 1 sử dụng cho định dạng gói tin phục vụ kết nối các hệ thống văn bản quản lý và điều hành
Trang chủ

21/05/2020 07:43

(data.gov.vn) Ngày 01/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành" (Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT).

Theo đó, chi tiết tổng hợp mã định danh của các đơn vị cấp 1 như sau:

Nhóm 1: Các cơ quan Đảng

- Văn phòng Trung ương;

- Các Ban của Đảng, các cơ quan, đơn vị khác trực thuộc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản)

Nhóm 2: Văn phòng Chủ tịch nước

Nhóm 3: Nhóm các cơ quan Quốc hội

- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban, Ban, Hội đồng Dân tộc, Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, các cơ quan, đơn vị khác thuộc Quốc hội;

Nhóm 4: Tòa án Nhân dân tối cao

Nhóm 5: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Tải về)

Nhóm 6: Kiểm toán Nhà nước

Nhóm 7: Nhóm các cơ quan Chính phủ

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

1. Bộ Tư pháp (Tải về)

2. Bộ Xây dựng (Tải về)

3. Bộ Thông tin và Truyền thông (Tải về)

4. Bộ Nội vụ (Tải về)

5. Thanh tra Chính phủ (Tải về)

6. Thông tấn xã Việt Nam (Tải về);

6.1. Thông tấn xã Việt Nam_update 2018 (Tải về)

- Các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý;

- Các trường đại học do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý;

- Các cơ quan, đơn vị khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chính phủ quản lý.

6.2. Thông tấn xã Việt Nam_update 2018v2 (Tải về)

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

8. Bộ Ngoại giao (Tải về)

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tải về)

10. Đài Truyền hình Việt Nam (Tải về)

11. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Tải về)

12. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Tải về)

Nhóm 8: các cơ quan, đơn vị ở địa phương

- Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. UBND tỉnh Bắc Kạn (Tải về);

2. UBND tỉnh Bình Thuận (Tải về);

3. UBND tỉnh Gia Lai (Tải về);

4. UBND thành phố Hải Phòng (Tải về);

5. UBND tỉnh Long An (Tải về);

6. UBND tỉnh Phú Thọ (Tải về);

7. UBND tỉnh Quảng Ninh (Tải về);

8. UBND tỉnh Thái Bình (Tải về);

9. UBND tỉnh Cao Bằng (Tải về);

10. UBND tỉnh Sơn La (Tải về);

- UBND tỉnh Sơn La ban hành thay thế cho Quyết định số 1302/QĐ-STTTT ngày 22/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. (Tải về) ***

11. UBND tỉnh Hà Giang (Tải về);

12. UBND tỉnh Hòa Bình (Tải về);

13. UBND tỉnh Lâm Đồng (Tải về);

14. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải về);

15. UBND tỉnh Đồng Nai (Tải về);

16. UBND tỉnh Bình Định (Tải về);

17. UBND tỉnh Hà Nam (Tải về);

18. UBND tỉnh Lai Châu (Tải về);

19. UBND tỉnh Sóc Trăng (Tải về);

20. UBND tỉnh Tiền Giang (Tải về);

21. UBND tỉnh Bắc Giang (Tải về)

22. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tài (Tải về)

23. UBND tỉnh Bình Phước (Tải về)

24. UBND TP Đà Nẵng (Tải về)

25. UBND tỉnh Đắk Lắk (Tải về)

26. UBND tỉnh Gia Lai_Bản cập nhập bổ sung thêm(Tải về)

27. UBND tỉnh Kon Tum (Tải về)

28. UBND tỉnh Nghệ An (Tải về)

29. UBND tỉnh Tuyên Quang (Tải về)

30. UBND tỉnh Nam Định (Tải về)

31. UBND tỉnh Đăk Nông (Tải về)

32. UBND tỉnh Quảng Trị (Tải về)

33. UBND tỉnh Thái Nguyên (Tải về)

- Thái Nguyên cung cấp bổ sung mã định danh cấp 2, cấp 3 của các cơ quan Đảng (Tải về)

- Thái Nguyên cung cấp bổ sung mã định danh đơn vị cấp 3 thuộc Sở Y tế (Tải về)

- Thái Nguyên công bố mã định danh đơn vị cấp 4 thuộc Sở Y tế tỉnh (Tải về)

34. UBND tỉnh Đồng Tháp (Tải về)

35. UBND tỉnh Ninh Bình (Tải về)

36. UBND tỉnh Bến Tre (Tải về)

- Danh sách mã định danh của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Tải về).

37. UBND tỉnh Bạc Liệu (Tải về) ***

38. UBND tỉnh Hà Tĩnh (Tải về) ***

39. UBND tỉnh Lạng Sơn (Tải về) ***

40. UBND tỉnh Ninh Thuận (Tải về) ***

41. UBND tỉnh Cà Mau (Tải về) ***

42. UBND tỉnh Quảng Ngãi (Tải về) ***

43. UBND tỉnh Trà Vinh (Tải về) ***

44. UBND tỉnh Phú Yên (Tải về) ***

45. UBND tỉnh Hậu Giang (Tải về) ***

46. UBND tỉnh Bắc Ninh (Tải về) ***

47. UBND thành phố Cần Thơ (Tải về) ***

48. UBND tỉnh Kiên Giang (Tải về) ***

49. UBND tỉnh Lào Cai (Tải về) ***

50. UBND tỉnh Quảng Bình (Tải về) ***

51. UBND tỉnh Tây Ninh (Tải về) ***

52. UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Tải về) ***

53. UBND tỉnh Khánh Hòa (Tải về) ***

54. UBND tỉnh Bình Dương (Tải về) ***

55. UBND thành phố Hà Nội (Tải về) ***

56. UBND tỉnh Hưng Yên (Tải về) ***

57. UBND tỉnh Hải Dương (Tải về) ***

58. UBND thành phố Hồ Chí Minh (Tải về) ***

59. UBND tỉnh Điện Biên (Tải về) ***

60. UBND tỉnh An Giang (Tải về) ***

61. UBND tỉnh Yên Bái (Tải về) ***

62. UBND tỉnh Thanh Hóa (Tải về) ***

Nhóm 9: Các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Hội Nông dân Việt Nam.

Nhóm 10: Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp Trung ương khác

Ghi chú: Dấu *** được hiểu là được cập nhật mới nhất, ngày cập nhật 19/3/2019.

theo https://aita.gov.vn/tong-hop-ma-dinh-danh-cua-cac-don-vi-cap-1


Tin xem nhiều

placeholder image

Các câu hỏi để kiểm tra mức độ an toàn khi chia sẻ dữ liệu