Tiêu chuẩn - quy chuẩn

placeholder image

Ban hành QCVN 71:2022/BNTNMT về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ1:50.000, 1:100.000(06/07/2022 08:25)

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT

placeholder image

Ban hành QCVN về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50⋅000, 1:100⋅000(05/07/2022 08:26)

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ1:50.000, 1:100.000.

placeholder image

Tổng quan 7 điểm cơ bản về quản trị dữ liệu(13/12/2020 17:31)

Quản trị dữ liệu là một nội dung cơ bản và quan trọng của việc quản lý dữ liệu trong các tổ chức. Quản trị dữ liệu tuy là kiến thức cơ bản nhưng trong cơ quan nhà nước mới được đề cập trong Nghị định 47/2020/NĐ-CP. Vậy quản trị dữ liệu là gì và như thế nào, 7 điểm tổng hợp ngắn gọn trong bài này sẽ giúp hình dung toàn bộ các khía cạnh về quản trị dữ liệu ở mức cơ bản nhất.

placeholder image

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000.(01/12/2020 16:24)

Ngày ngày 30 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000.

placeholder image

Thử nghiệm khai thác dữ liệu dân cư qua sử dụng dịch vụ mẫu trên trang chuyên đề QCVN 109:2017/BThông tin và Truyền thông(12/09/2020 08:42)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu lõi và rất quan trọng để thực hiện Đề án 896 - Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Theo kế hoạch đến Tháng 7/2021, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về dân cư sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào khai thác sẽ cung cấp dữ liệu rộng rãi cho các bộ, ngành, địa phương. Vậy khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như thế nào? Bài này sẽ thử thử nghiệm giả lập một trường hợp đơn giản nhất trong khai thác dữ liệu dân cư

placeholder image

Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web 2.0 (WSDL 2.0)(18/05/2020 04:17)

WSDL (Web Services Description Language) – Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web, được IBM, Microsoft và Ariba phát triển lần đầu (phiên bản 1.0) vào tháng 9 năm 2000 để mô tả các Dịch vụ Web cho bộ công cụ SOAP của họ. Nó được xây dựng bằng cách kết hợp hai ngôn ngữ mô tả dịch vụ: NASSL (Ngôn ngữ đặc tả dịch vụ ứng dụng mạng) từ IBM và SDL (Ngôn ngữ mô tả dịch vụ) từ Microsoft...

placeholder image

Tiêu chuẩn về Mô tả tài nguyên dữ liệu Web Ontology Language – OWL(18/05/2020 04:07)

Ngôn ngữ OWL (The Web Ontology Language) là một ngôn ngữ gần như XML dùng để mô tả các hệ cơ sở tri thức. OWL là một ngôn ngữ đánh dấu dùng để xuất bản và chia sẻ dữ liệu trên Internet thông qua những mô hình dữ liệu gọi là “ontology”...

placeholder image

Tiêu chuẩn Đặc tả Web Service MetadataExchange (WS-MetadataExchange)(18/05/2020 03:59)

Các dịch vụ Web sử dụng dữ liệu đặc tả để mô tả những điểm cuối (dịch vụ Web) tương tác với chúng. Cụ thể, [WS-Policy] mô tả các khả năng, yêu cầu và đặc điểm chung của các dịch vụ Web; [WSDL1.1] mô tả các hoạt động thông điệp trừu tượng, các giao thức mạng và các địa chỉ điểm cuối được các dịch vụ Web sử dụng...

placeholder image

Tiêu chuẩn UML 2.5(18/05/2020 03:51)

Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language, viết tắt thành UML) là ngôn ngữ mô hình hóa hình ảnh tiêu chuẩn được sử dụng để mô hình hóa nghiệp vụ và các quy trình tương tự, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống dựa trên phần mềm. UML là ngôn ngữ phổ biến cho các nhà phân tích nghiệp vụ, kiến trúc sư và nhà phát triển phần mềm. UML được sử dụng để mô tả, chỉ định, thiết kế và ghi lại các quy trình nghiệp vụ hiện tại hoặc mới, cấu trúc và hành vi của các sản phẩm của hệ thống phần mềm...

placeholder image

Tiêu chuẩn Lược đồ XML 1.1 (eXtensible Markup Language Schema 1.1 – XSD 1.1)(14/05/2020 10:56)

Lược đồ XML 1.0 ban đầu được xuất bản vào năm 2001, với phiên bản thứ hai sau năm 2004 để sửa một số lượng lớn lỗi. Lược đồ XML 1.1 đã trở thành Khuyến nghị của tổ chức W3C vào ngày 05 tháng 4 năm 2012. Lược đồ XML 1.1 được cung cấp để sử dụng bởi các thành viên W3C và công chúng...

placeholder image

Thư viện lập trình chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109(22/04/2020 08:35)

Thư viện lập trình chuyển đổi là thư viện được tạo sẵn để tích hợp vào phần mềm phục vụ chuyển đổi từ XML sang JSON và ngược lại đồng thời cũng có thể sử dụng để đọc thông điệp dữ liệu XML hoặc JSON...

placeholder image

Công cụ trực tuyến chuyển đổi XML -- JSON theo QCVN 109(22/04/2020 08:28)

Trong Quy chuẩn QCVN 109:2017/BTTTT quy định cấu trúc dữ liệu công dân được trao đổi bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin. Tuy nhiên, hiện nay, ngôn ngữ JSON cũng thường được sử dụng để trao...

placeholder image

Mô hình chuyển đổi thông điệp dữ liệu công dân theo QCVN 109:2017/BTTTT giữa các tiêu chuẩn XML-JSON(22/04/2020 08:21)

Cục Tin học hóa giới thiệu mô hình áp dụng ngôn ngữ JSON phù hợp với QCVN 109:2017/BTTTT để đáp ứng nhu cầu thực tế nhưng vẫn đảm bảo sự tuân thủ cấu trúc của QCVN 109:2017/BTTTT, tạo điều kiện...

placeholder image

QCVN 109:2017/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(22/04/2020 07:11)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” (QCVN 109:2017/BTTTT), kèm Thông tư số 02/2017/TT-BTTTT.